Χαράλαμπος Α. Τσακιρόπουλος - Ορθοπαιδικός Χειρούργος

Κατάγματα Ισχίου

Kατάγματα Ισχίου

Τα κατάγματα του ισχίου αποτελούν παραδοσιακά ένα από τα πιο μεγάλα φόβητρα για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, όχι μόνο λόγω του κινδύνου αναπηρίας ή δυσκολίας στη βάδιση που αυτά συνεπάγονται αλλά και μιας σειράς συνακόλουθων επιπλοκών που ενίοτε αποδεικνύονται μοιραίες.

Πλέον, όμως, χάρη σε σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας που χρησιμοποιούν εξελιγμένα εμφυτεύματα, οι κίνδυνοι από τα κατάγματα ισχίου περιορίζονται σημαντικά, εφόσον υπάρξει άμεση αντιμετώπισή τους.

Πάνω από το 90% των καταγμάτων αυτών, οφείλονται σε πτώσεις, φαινόμενο αρκετά συχνό στα άτομα άνω των 65, που λόγω ηλικίας έχουν μειωμένη αντοχή στα οστά, ενώ ειδικά οι γυναίκες έχουν και τον επιπρόσθετο επιβαρυντικό παράγοντα της οστεοπόρωσης που τις καθιστά πιο ευπαθείς.

Οι επιπλοκές των καταγμάτων ισχίου είναι αποτέλεσμα της παρατεταμένης κατάκλισης του ασθενή και αφορούν σε καρδιο-αναπνευστικά προβλήματα, ουρολοιμώξεις, θρομβώσεις και άλλα.

Γι’ αυτό, είναι κρίσιμης σημασίας η άμεση χειρουργική αντιμετώπιση του κατάγματος και η ταχεία έγερση και βάδιση του ασθενή.

Αυτό επιτυγχάνεται ιδανικά, όταν το κάταγμα αντιμετωπίζεται μέσα στο πρώτο 24ωρο με τις πλέον σύγχρονες κι ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μεθόδους.

Τα κατάγματα ισχίου χωρίζονται σε δυο γενικές κατηγορίες ανάλογα με το σημείο στο οποίο προκαλούνται, οι οποίες χρήζουν διαφορετικής χειρουργικής αντιμετώπισης:


Τα διατροχαντήρια κατάγματα, στην περιοχή των τροχαντήρων, συνδέονται γενικά με μικρότερα ποσοστά επιπλοκών. Η αντιμετώπισή τους γίνεται πλέον με κλειστή ανάταξη και οστεοσύνθεση με ήλους τελευταίας γενιάς τύπου G-Nail .Πρόκειται για επέμβαση που διαρκεί λιγότερο από μια ώρα και η οποία έχει ως βασικό της πλεονέκτημα την ελαχιστοποίηση του χειρουργικού τραύματος και της απώλειας αίματος. Ο ασθενής βαδίζει από την επόμενη του χειρουργείου με τη βοήθεια περιπατητήρα.

Τα υποκεφαλικά κατάγματα, στην περιοχή της κεφαλής του μηριαίου, συνδέονται με τις πιο σοβαρές επιπλοκές και η πλέον σύγχρονη αντιμετώπισή τους είναι μέσα από ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές αρθροπλαστικής, όπως οι AMIS και ASI. Αμφότερες είναι ιδιαίτερα ατραυματικές, καθώς συνοδεύονται από μικρή τομή, ενώ η χειρουργική προσπέλαση γίνεται ανάμεσα από τους μυϊκούς ιστούς χωρίς να κόβονται ή να αποκολλώνται.

Ως συνέπεια ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού των μυών, των τενόντων, των αγγείων και των νεύρων.Έτσι, επιτυγχάνεται η βέλτιστη και ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση του τραύματος και κινητοποίηση του ασθενή, ο οποίος μπορεί να σηκωθεί και να βαδίσει λίγες ώρες μετά το χειρουργείο.

Παράλληλα, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επιπλοκών και αυξάνονται κατακόρυφα οι πιθανότητες ο ασθενής να επιστρέψει στην πρότερη κινητική δραστηριότητα και καθημερινότητά του.